duminică, 12 decembrie 2010

2012 ! SFARSITUL LUMII ?

CICLURILE SOLARE SI ENERGIA NUCLEARA
sau
EXPLOZIILE SOLARE SI STAELITI PROPULSATI CU GENERATOARE (PILE) ATOMICE.

2012 ! SFARSITUL LUMII ?

--------------------------------
- De altfel, nici nu e nevoie să vorbiţi prea mult. Am să vă rog
doar, la sfârşit, să-mi răspundeţi la o întrebare... Nu pretind că ştiu cine sunteţi, reluă după o pauză. Dar suntem câţiva care, din 1939, ştim că existaţi. Faptul că aţi apărut deodată, şi independent de tradiţiile pecare le cunoaştem ne îndeamnă să credem, pe de o parte, că aveţi o misiune specială, iar pe de altă parte, că dispuneţi de mijloace de cunoaştere mult superioare celor care sunt la dispoziţia noastră...
Nu e nevoie să confirmaţi tot ce vă spun, adăugă. Am venit să vă întâlnesc pentru că descoperirea manuscriselor eseniene de la Marea Moartă este primul semn dintr-un sindrom bine cunoscut. Vor urma, destul de repede, şi alte descoperiri, şi în acelaşi sens...
- Adică? îl întrerupse zâmbind.
Îl privi din nou lung, scrutător.

- Văd că mă puneţi la încercare. Poate aveţi dreptate... Dar
semnificaţia descoperirilor este clară: manuscrisele de la Qumran
revelează doctrinele esenienilor, comunitate secretă despre care nu se ştie aproape nimic precis. De asemenea, manuscrisele gnostice descoperite de curând în Egipt, ş încă nestudiate, vor revela anumite doctrine esoterice, ignorate timp de aproape optsprezece secole.
Curând vor urma alte asemenea descoperiri dând la iveală alte tradiţii rămase secrete până în zilele noastre. Sindromul la care făceam aluzia aceasta este: revelarea în serie a doctrinelor secrete.
Ceea ce înseamnă apropierea Apocalipsului. Ciclul se încheie. A sta se ştia mai demult, dar după Hiroshima ştim felul în care se va încheia...

- Foarte adevărat, şopti absent.
-Întrebarea pe care voiam să v-o pun este aceasta: dispunând de
cunoştinţele care v-au fost transmise ştiţi ceva precis despre felul cum va fi organizată... Arca?

- Arca? întrebă surprins. Vă gândiţi la o replică a corăbiei lui Noe?
Celalt îl privi din nou, lung, curios şi iritat totodată.

- Era numai o metaforă, reluă târziu. O metaforă devenită clişeu,
adăugă. O găsiţi în toată maculatura aşa-zisă ocultistă... Mă refeream la transmiterea tradiţiei. Ştiu că esenţialul nu se pierde niciodată. Dar mă gândeam la celelalte, multe, care, deşi nu reprezintă esenţialul, mi se par totuşi indispensabile unei existenţe cu adevărat umane;
bunăoară, tezaurul artistic occidental,în primul rând muzica şi poezia, dar şi o parte din filozofia clasică, şi anumite ştiinţe...

- Cred că vă închipuiţi ce vor gândi despre ştiinţe acei câţiva
supravieţuitori ai cataclismului, îl întrerupse zâmbind. Probabil că omul postistoric, cum am auzit că i se spune, omul postistoric va fi alergic la ştiinţă cel puţin o sută, două de ani...
- E foarte probabil, continuă. Dar mă gândeam la matematică... În
sfârşit, cam asta voiam să vă întreb .
Rămase mult timp pe gânduri, şovăind.
- În măsura în care am înţeles întrebarea dumneavoastră, vă pot
spune doar că...
- Mulţumesc, am înţeles! exclamă, neizbutind să-şi ascundă
bucuria.
Se înclină profund, îi strânse mâna emoţionat şi se îndreptă spre
uşă. Îl privea cum se depărtează grăbit, parcă ar fi fost aşteptat de cineva, chiar acolo,în stradă
........................
Îmi cere mereu să declam - crede, poate, că am o dicţiune
mai bună - să declam: Ce facem cu Timpul? Marea lui descoperire ar fi aceasta: că întrebarea: „Ce facem cu Timpul?" ( NOI CUM FOLOSIM TIMPUL?) exprimă suprema
ambiguitate a condiţiei umane. Căci, pe de altă parte, oamenii -toţi oamenii! - vor să trăiască mult, să treacă, dacă s-ar putea, de suta de ani; dar în imensa lor majoritate, îndată ce-au ajuns la 60-65 de ani şi ies la pensie, adică devin liberi să facă ce vor, oamenii se plictisesc:

descoperă că n-au ce face cu timpul liber. Iar pe de altă parte, pe
măsură ce omul înaintează în vârstă, timpul interior îşi accelerează
ritmul, astfel că acei, foarte puţini, care ar şti ce să facă cu timpul liber, nu izbutesc să facă mare lucru...

---------------------

Işi aminti de titlu patru ani mai târziu, în vara lui 1964, când, la un
colocviu despre Mysterium Conjunctionis al lui Jung, un tânăr,

intervenind în discuţie, evocă „eschatologia electricităţii". Începuse
prin a aminti unirea contrariilor într-o singură totalitate, proces
psihologic care, spunea, trebuie interpretat la lumina filozofiei indiene şi chineze. Pentru Vedanta, ca şi pentru taoism, contrariile se anulează dacă sunt privite dintr-o anumită perspectivă, binele şi rău îşi pierd sensul şi,în absolut, fiinţa coincide cu nefiinţa. Dar, ceea ce nimeni nu îndrăzneşte să spună, continuă tânărul, este că, în orizontul acestei filozofii, războaiele atomice trebuie, dacă nu justificate, cel puţin acceptate.
- Eu însă, adăugă, merg şi mai departe: eu justific conflagraţiile
nucleareîn numele eschatologiei electricităţii!
Tumultul care izbucni în sală obligă pe preşedinte să-i retragă
cuvântul. După câteva minute, tânărul părăsi sala. Îl urmă şi-l ajunse în stradă.
- Regret că aţi fost împiedicat să vă expuneţi până la sfârşit
punctul dumneavoastră de vedere. Personal, sunt foarte interesat denoţiunea „eschatologia electricităţii". La ce vă referiţi exact?
Tânărul îl măsură, neîncrezător, şi ridică din umeri.
- Nu prea am chef de discuţie acum, spuse. Laşitatea gândirii contemporane mă exasperează. Prefer să beau o bere...
- Cu voia dumneavoastră, am să vă însoţesc.
S-au aşezat pe terasa unei cafenele. Tânărul nu încerca să-şi
ascundă enervarea.

- Probabil că sunt ultimul optimist european, începu. Ca toată
lumea, ştiu ce ne aşteaptă: hidrogen, cobalt şi toate celelalte. Dar spre deosebire de alţii,încerc să găsesc un sens acestei catastrofe iminente, şi deci să mă împac cu ea, aşa cum ne învaţă bătrânul Hegel.

Adevăratul sens al catastrofei nucleare nu poate fi decât acesta:
mutaţia speciei umane, apariţia supraomului. Ştiu, războaiele atomice vor distruge popoare şi civilizaţii, şi vor reduce o parte a planetei la deşert. Dar acesta e preţul care trebuie plătit ca să lichidăm radical trecutul şi să forţăm mutaţia, adică apariţia unei specii infinit superioare omului de azi. Numai o cantitate enormă de electricitate, descărcată în câteva ore sau câteva minute, va putea modifica structura psihomentală a nefericitului homo sapiens, care a dominat până acum istoria.
Ţinând seama de posibilităţile limitate ale omului postistoric, reconstrucţia unei civilizaţii planetare va putea fi realizată
într-un timp record. Evident, vor supravieţui doar câteva milioane de indivizi. Dar ei vor reprezenta câteva milioane de supraoameni.

De aceea utilizam expresia: eschatologia electricitătii.
SALVAREA (salvarea) OMULUI VA FI DOBANDITA PRIN ELECTRICITATE. Se opri şi, fără să-l
privească,îşi goli paharul cu bere.
- Dar de ce sunteţi atât de sigur că electricitatea descărcată de
exploziile nucleare va forţa o mutaţie de ordin superior? Ar putea, de asemenea, să provoace o regresiune a speciei.
Tânărul întoarse brusc capul şi-l privi sever, aproape cu mânie.
- Nu sunt sigur, dar vreau să cred că aşa va fi. Altminteri, nici
viaţa, nici istoria omului n-ar avea sens. Am fi atunci obligaţi să
acceptăm ideea ciclurilor cosmice şi istorice, mitul eternei repetiţii... Pe de altă parte, ipoteza mea nu e numai rezultatul deznădejdii; se bazează pe fapte. Nu ştiu dacă aţi auzit de experienţele unui savant german, doctorul Rudolf.
-Din întâmplare, am auzit. Dar experienţele lui, electrocutarea
animalelor, nu sunt concludente...

- Aşa se spune, îl întrerupse tânărul. Dar cum arhiva Rudolf a dispărut aproape în întregime, e greu să judecăm. În orice caz, cât timp această arhivă secretă a putut fi consultată, nu s-a găsit nici o indicaţie de regresiune biologică. Pe de altă parte, aţi citit desigur romanul lui Ted Jones,'' Reîntinerire prin trăsnet.''
- Nu. Nici nu ştiam că există...
- Dacă problema vă interesează, va trebui să-l citiţi. În postfaţă autorul lasă a înţelege că romanul se întemeiază pe fapte reale numai naţionalitatea şi numele personagiilor au fost schimbate.
- Şi despre ce este vorba în roman? întrebă zâmbind.

- Jones descrie regenerarea si întinerirea unui bătrân lovit de
trăsnet. Detaliu semnificativ: trăsnetul a căzut în centrul calotei
craniene. La optzeci de ani, personajul - care repet, e real - nu arăta mai mult de treizeci. Deci, suntem siguri măcar de acest lucru: că,în anumite cazuri, electricitatea în doză masivă provoacă regenerarea totală a corpului omenesc, deci o rejuvenescenţă.
Din nefericire, despre modificarea experienţei psihomentale romanul nu dă indicaţii precise; face doar aluzie la hypermnezie.
Dar văînchipuiţi ce radicala transformare va aduce electricitatea descărcată de câteva zeci sau sute de bombe cu hidrogen.

Când se ridică de la masă ş iîi mulţumi, tânărul îi privi pentru
întâia oară cu interes, aproape cu simpatie.
Ajuns acasă, scrise în carnetul de buzunar: „18 iulie 1964. Eschatologia electricităţii. Cred că pot adăuga:FINALE!. Nu-mi închipui că voi mai avea prilejul să însemn alte evenimente sau întâlniri de acelaşi interes."

-----------
2012! FIN DU MONDE?

--------------------------------
- En outre, ne même pas besoin de trop parler. Je vous demande
seulement à la fin, ma réponse à une question ... Ne faites pas semblant de savoir qui vous êtes, repris après une pause. Mais il ya ceux qui, en 1939, nous savons que vous existez. Le fait que vous avez soudainement apparu, et nous savons pécari traditions indépendant nous amène à croire, d'une part, vous avez une mission spéciale, et d'autre part, signifie que vous avez des connaissances que ceux qui sont à notre disposition. ..
Pas besoin de confirmer ce que vous dites, "at-il ajouté. Je suis venu vous rencontrer pour la découverte du manuscrit de la Mer Morte Esséniens est le premier signe d'un syndrome bien connu. Suivra bientôt, et d'autres découvertes, et dans la même direction ...
- Sens? l'interrompit avec un sourire.
Long regardé de nouveau, à la recherche.

- Je vois que je mis à l'épreuve. Peut-être vous avez raison ... Mais
signification des résultats est claire: les rouleaux de Qumran
révélé Esséniens doctrines, une communauté secrète sur presque personne ne sait rien de précis. En outre, les manuscrits gnostiques découverts en Egypte récemment, il n'y a pas encore étudiés, révélera une doctrine ésotérique, ignoré pendant près de dix-huit siècles.
Bientôt suivra d'autres découvertes comme révélateur d'autres traditions restée secrète jusqu'à aujourd'hui. A laissé entendre que ce syndrome est une série révélant les doctrines secrètes.
Cela signifie près de l'Apocalypse. Cycle se termine. Séance a été connu plus tôt, mais après Hiroshima, nous savons comment cela se terminera ...

- C'est vrai, murmura absent.
-La question que je voulais vous poser est la suivante: Avec
connaissances qui ont été transmis à connaître quelque chose de précis sur la façon d'être organisé ... Arche?

- Noah? demandé surpris. S'il vous plaît pensez à faire une réplique de l'arche de Noé?
Verser regardé de nouveau, long, curieux et irritée ainsi.

- C'était juste une métaphore, repris plus tard. Une métaphore est devenue un cliché,
ajouté. Un document de déchets peuvent être trouvés dans toutes les occultistes soi-disant ... Je faisais allusion à la transmission de la tradition. Je sais que l'essence n'est jamais perdu. Mais je pensais l'autre, beaucoup de ceux qui, bien que non essentiel, cependant, semblent indispensables à une existence vraiment humaine;
Par exemple, les trésors de l'art occidental, principalement de la musique et la poésie, mais aussi une partie de la philosophie classique et un peu de science ...

- Je pense que tu sais que ces quelques vais y réfléchir la science
survivants du cataclysme, l'interrompit avec un sourire. Peut-être l'homme posthistory, comme je l'ai entendu dire, posthistory homme sera allergiques à au moins une centaine de scientifiques deux ans ...
- Il est très probablement continuer. Mais je pensais en mathématiques ... Dans
Enfin, je voulais vous poser à ce sujet.
Il était assis longtemps dans la pensée, hésita.
- Pour autant que je bien compris votre question, vous pouvez
simplement dire que ...
- Merci, je comprends! s'exclame, sans succès, à cacher
joie.
Il s'inclina profondément, propose sa main et marchait près de
porte. Consulté le départ à la hâte, comme s'il attendait quelqu'un là dans la rue
........................
Je demande toujours à réciter - croyant, peut-être, que j'ai une articulation
mieux - à réciter: Quels sont les délais? Sa grande découverte serait la suivante: cette question: «Qu'en est-il du temps?" (Comment nous utilisons le temps?) Exprime suprême
l'ambiguïté de la condition humaine. Car, d'autre part, les personnes-toutes les personnes! - Voulez-vous vivre plus, de passer, s'ils le pouvaient, depuis cent ans, mais dans leur grande majorité, une fois qu'ils atteignaient 60-65 ans et la retraite, ou de devenir libre de faire ce qu'ils veulent, les gens s'ennuient:

découvre qui n'ont rien à voir avec leur temps libre. Et d'autre part,
Comme le vieil homme, tout en accélérant ses internes
rythme, de sorte que ces très peu qui savent pas quoi faire avec leur temps libre, ne parviennent pas à faire tout un plat ...

---------------------

Il se rappelait le titre quatre ans plus tard à l'été 1964 lorsque, à un
colloque sur le Mysterium Conjunctionis Jung, un jeune

intervenir dans la question, ce qui suggère «d'électricité eschatologia." commencé
rappelé par l'union des contraires en un tout, un processus
psychologique, at-il dit, doit être interprétée à la lumière de la philosophie indienne et chinoise. Pour Vedanta, le taoïsme et le contraire est annulée si on la regarde sous un certain angle, le bien et le mal a perdu son sens et, en termes absolus, étant le même que le non-être. Mais ce que personne ose dire, encore jeune, c'est que l'horizon de cette philosophie, les guerres nucléaires ont, sinon justifié, du moins accepté.
- Moi, cependant, at-il ajouté, est allé plus loin: je justifier les guerres
nom nucleareîn électricité eschatologiei!
Le tumulte qui a éclaté dans la salle d'audience, le Président doit prendre sa retraite
mot. Après plusieurs minutes, les jeunes quittent la salle. Derrière lui et lui est parvenue dans la rue.
- Je regrette que vous ne pouviez pas vous exposer à la fin
votre point de vue. Personnellement, je suis très intéressé "électricité eschatologia." Denoţiunea Qu'entendez-vous exactement?
Comme il jeunes, soupçonneux, et hausse les épaules.
- Je ne me sens pas la question maintenant, dit-il. Lâcheté la pensée contemporaine m'exaspère. Je préfère boire une bière ...
- Avec votre volonté, je vais vous accompagner.
Ils se sont assis sur une terrasse de café. Les jeunes ne cherchent pas à
cacher la colère.

- Probablement est le dernier en Europe a commencé optimiste. Comme tout le monde
monde sait ce qui nous attend: l'hydrogène, de cobalt et de tous. Mais contrairement à d'autres, essayez de trouver un sens à cette catastrophe imminente, de sorte Je m'entends bien avec elle, aussi vieux Hegel nous enseigne.

Le vrai sens de la catastrophe nucléaire ne peut être présent:
mutation de l'espèce humaine, l'émergence du surhomme. Je sais, les guerres nucléaires vont détruire les nations et les civilisations, et de réduire la planète un désert. Mais c'est le prix à payer pour liquider le passé et pousser une mutation radicale, à savoir l'apparition d'infiniment supérieur espèce humaine d'aujourd'hui. Seule une énorme quantité d'électricité déchargée en quelques heures à plusieurs minutes, modifier la structure de l'homo sapiens pshycomental malheureux, qui a jusqu'ici dominé l'histoire.
Étant donné les possibilités limitées de posthistory homme, la reconstruction d'une civilisation planétaire sera
en un temps record. De toute évidence, ils ne survivent que quelques millions de personnes. Mais ils représentent des millions de surhommes.

C'est pourquoi nous utilisons l'expression: l'électricité eschatologia.
Ajoutez le (sauvetage) L'HOMME EST ACQUIS PAR L'ÉLECTRICITÉ. Il s'arrêta et, sans lui
regard, son verre de bière vides.
- Mais pourquoi êtes-vous si sûr que l'électricité déchargée
explosions nucléaires forcer un passage à une hausse des commandes? Il pourrait également provoquer une régression de l'espèce.
Le jeune homme se retourna brusquement la tête et le regarda gravement, presque en colère.
- Pas sûr, mais je pense que ça va. Sinon, pas de
la vie ou l'histoire humaine n'aurait pas de sens. Nous sommes alors obligés de
accepter l'idée des cycles cosmiques et le mythe historique de la répétition éternelle ... D'autre part, mon hypothèse n'est pas simplement le résultat du désespoir, est basée sur des faits. Je ne sais pas si vous avez entendu les expériences d'un savant allemand, le Dr Rudolf.
Soit dit en passant, j'ai entendu. Mais son expérience, l'électrocution
les animaux ne sont pas concluants ...

- Comme ils disent, "interrompit le jeune homme. Mais, comme archive Rudolph a presque entièrement disparu, il est difficile de juger. Dans tous les cas, tandis que les archives secrètes n'a pu être trouvée, il n'y avait aucune indication de régression biologique. D'autre part, bien sûr que vous avez lu le roman de Ted Jones,''rajeunissement par la foudre.''
- N ° Je ne savais pas qu'il y ...
- Si cela vous intéresse, vous devriez le lire. Dans la postface l'auteur ne laisse comprendre que le roman est basé sur des faits que la nationalité des personnages et des noms ont été changés.
- Et qu'est-ce sur le roman? a demandé en souriant.

- Jones décrit la régénération et le rajeunissement d'un succès vieux
la foudre. Détail significatif: la foudre tomba dans le centre de la glace
tête. A quatre-vingts ans, le personnage - qui encore une fois, est réel - ne regardez pas plus de trente. Donc, nous sommes même pas sûr de ceci: que dans certains cas, provoquer une dose massive d'électricité dans la régénération totale du corps humain, donc un rejuvenescenţă.
Malheureusement, sur la modification de l'expérience ne donne pas d'indications précises roman pshycomental, est seulement fait allusion à hypermnezie.
Mais văînchipuiţi transformation radicale apportera de l'électricité à des dizaines ou des centaines de faible bombes à hydrogène.

Lorsque la hausse de la Table et iii remercier le look jeune homme pour qu'il
première fois avec intérêt, presque avec bienveillance.
Arrivé à domicile, écrit dans le livre de poche: «18 Juillet 1964. Eschatologia électricité. Je pense que je peux ajouter: FINAL!. Je ne pense pas que j'aurai la possibilité de signer d'autres événements ou réunions du même intérêt. "

--------
Cu respect ,Dan Teleman
Cycles solaire et l'énergie nucléaire
Explosions solaires et satellites à propulsion nucléaire

....Cette information est correcte? ;..........''L’accumulation sur les orbites d’objets d’origine humaine suscite par ailleurs de sérieuses inquiétudes sur le plan de la situation radioactive dans l’espace circumterrestre.

L’URSS a lancé par le passé 33 appareils spatiaux à propulsion nucléaire. Après avoir achevé leurs missions, les propulseurs ont quitté les satellites pour passer à une orbite "cimetière" (700-1000 km d’altitude). Là, les propulseurs se sont séparés de leurs noyaux qui n’étaient rien d’autre que des cartouches de combustible nucléaire.

Aujourd’hui, l’orbite "cimetière" dénombre 44 objets radioactifs d’origine russe. On y trouve deux satellites qui ne se sont pas séparés de leurs propulseurs nucléaires (Kosmos-1818 et Kosmos-1867), plusieurs cartouches de combustible et 12 réacteurs à combustible liquide métallique hors service, 15 cartouches de combustible nucléaire et 15 propulseurs nucléaires sans combustible mais contenant du réfrigérant secondaire. Leur vie passive sur l’orbite "cimetière" durera au moins 300-400 ans, une période nécessaire pour que les produits de fission de l’uranium-235 se désintègrent jusqu’au niveau de sécurité.
Les Etats-Unis ne sont pas en reste en matière d’aggravation de la situation radioactive.

En avril 1964, le satellite de navigation Transit-SB doté d’un générateur radio-isotopique s’est désintégré sans pouvoir se mettre en orbite. Pendant sa combustion dans l’atmosphère, il a disséminé au-dessus de la partie ouest de l’océan Indien, au nord de Madagascar, près de 1 kg de plutonium-238. Cet accident a multiplié par 15 la radioactivité naturelle sur toute la planète. Quelques années plus tard, le satellite météorologique Nimbus-B doté d’une pile à uranium-235 est tombé dans l’océan Indien. Aujourd’hui, l’espace circumterrestre compte sept objets radioactifs américains sur des orbites allant de 800 à 1.100 km et deux autres proches de l’orbite géostationnaire.

Le danger potentiel émanant des satellites "nucléaires" russes et américains consiste en ce que leur collision avec des débris spatiaux pourrait conduire à une pollution radioactive de vastes zones de l’espace circumterrestre. En outre, certains éclats dont la vitesse après collision serait inférieure à la première vitesse cosmique pourraient quitter leur orbite et polluer une partie de la surface terrestre. Une forte pollution radioactive de l’atmosphère n’est donc pas à exclure.''

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu